Welkom bij de NBB Actiegroep

"Ik doe dit voor mijn kinderen en kleinkinderen, omdat ik van mening ben dat er ook voor politici grenzen bestaan. In het dossier van de Nationale Bank van België wordt met de fundamenten van onze samenleving en ons rechtsbestel gespeeld." (Erik Geenen)

Onze lijfspreuk:  Hasta La Victoria Siempre ! - Atijd op weg naar de overwinning !
Onze kleur: Groen - De kleur van de hoop en, in dit dossier, politiek neutraal.
Ons doel: Gerechtigheid - Omdat ieder hoort te krijgen wat hem toekomt.

 

Onze blog is verhuisd naar:
nbb4ever.blogspot.com


Contacteer me op het adres erikgeenen@hotmail.com