Aandeelhoudersvergadering 31 mei '10

ALLE INFORMATIE OP DEZE PAGINA IS ONDER VOORBEHOUD VAN BEVESTIGING DOOR DE NBB (BEGIN MEI 2010).

DE AV WERD BIJ WET VERPLAATST VAN 29 MAART NAAR 31 MEI 2010. DIT WORDT DOOR DEMINOR JURIDISCH AANGEVOCHTEN, MAAR EEN UITSPRAAK WORDT PAS IN NAJAAR 2010 VERWACHT.

U kunt zich pas vanaf begin mei '10 registreren voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering (AV).

Voorwaarde is uiteraard dat u aandeelhouder bent. Opgelet: registratie is verplicht! Louter aandeelhouder zijn, volstaat bijgevolg niet. En het is ook niet omdat u een jaarverslag ontvangt, dat u automatisch geregistreerd bent. U moet ieder jaar opnieuw uw aandelen (tijdelijk) laten blokkeren bij uw bank indien u de vergadering wilt bijwonen! Dit is zeer eenvoudig en de procedure wordt hierna toegelicht.

 

Waar & wanneer?

Auditorium NBB, Warmoesberg 61, 1000 Brussel (op 5min wandelen van het Centraal Station)
Maandag 31 mei 2010 om 11u stipt (aanwezigheid vůůr 10u45 om de vereiste toegangsformaliteiten te vervullen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen!)

 

Agenda

wordt begin mei bekendgemaakt ; officiŽle oproeping van de vorige AV

 

Procedure registratie:

U brengt uw financiŽle instelling op de hoogte dat zij x aandelen (minstens ťťn) moet blokkeren met het oog op het bijwonen van de algemene vergadering. De kost voor blokkering is afhankelijk van uw financiŽle instelling. Uw bank communiceert de deponering aan de NBB. Even later stuurt de NBB u een uitnodiging (inclusief parkeerkaart) en het jaarverslag.

Indien u binnen de week niets ontvangen heeft, contacteer dan meteen uw financiŽle instelling en informeer of de blokkering correct verlopen is en men de NBB hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Wacht niet tot op het laatste moment om te registreren !
(aandelen aan toonder moeten uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 door uw financiŽle instelling zijn neergelegd bij de NBB !)

Indien uw aandelen op naam staan bij de NBB, ontvangt u automatisch een uitnodiging. U moet zich wel nog expliciet aanmelden!
(dit register wordt tevens op woensdag 26 mei 2010 afgesloten !)

 

Procedure verlening volmacht:

Behoudens rechtspersonen en onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, mag een aandeelhouder zich niet laten vertegenwoordigen, tenzij door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is. (d.w.z. dat een particulier enkel volmacht kan verlenen aan iemand die ook zelf aandeelhouder is!)

De volmachten en alle andere stukken die recht geven op bijwoning van de algemene vergadering, door de lasthebber medeondertekend (d.w.z. dat beide partijen het document moeten ondertekenen alvorens het kan ingestuurd worden!), moeten uiterlijk op vrijdag 28 mei 2010 bij de NBB toekomen. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in alle vestigingen van de NBB en ook via de NBB website (onderaan).

 

Procedure indienen schriftelijke vragen:

Aandeelhouders die op voorhand schriftelijke vragen zouden willen indienen kunnen die bezorgen, hetzij via e-mail op het adres sdsafe@nbb.be , hetzij per fax op het nummer 02 221 31 24, hetzij per briefwisseling gericht aan de Nationale Bank van BelgiŽ, Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, uiterlijk op dinsdag 26 mei 2010 om 18 uur.